Klauzula informacyjna RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zmiana zasad przetwarzania danych osobowych w PROCAM Polska SP. z o.o.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Nowy Świat 42/44 informuje, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054401, NIP 582-147-77-92;

   

  Możecie Państwo skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

   

  • listownie: PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;
  • e-mailem na adres: biuro@procam.com.pl
  • telefonicznie: +48 58 762 80 30

   

 2. W celu skontaktowania się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych w PROCAM Polska Sp. z o.o, należy przesłać wiadomość w formie elektronicznej na adres: rodo@procam.com.pl bądź listownie na adres wskazany w punkcie 1.

   

 3. W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość odwołania udzielonej zgody, pisemnie na adres wskazany w punkcie 1, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

   

  • Świadczenia usług dostępnych na naszej stronie www.procam.pl /szczegółowe informacje dostępne są na stronie www, w zakładce "polityka prywatności i plików cookies".

    

  • Marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą:

    

  • wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail,

    

  • przy wypełnianiu przez Państwa formularza dostępnego na naszej stronie www.procam.pl dot. pobrania darmowych publikacji,

    

  • przy wypełnianiu przez Państwa formularza w formie papierowej, dostarczonego przez naszego przedstawiciela;

    

   

  Jeżeli korzystacie Państwo także z usług związanych z transakcjami kupna/sprzedaży realizowanymi w oddziałach bądź poprzez przedstawiciela naszej firmy, wówczas przetwarzamy Państwa dane, aby zrealizować zawieraną przez nas umowę kupna/sprzedaży i dostarczyć Państwu zamówiony towar lub umożliwić Państwu odbiór w wybranym oddziale PROCAM Polska Sp. z o.o. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać fakturę VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w ramach naszych usług, dane będziemy przetwarzać także w tym celu.

   

 5. Podanie przez Państwa danych osobowych na stronie www.procam.pl oraz w ramach świadczonych przez nas usług /w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych/ jest zawsze dobrowolne, jednakże bez wyrażenia zgody na poszczególne działania z naszej strony ujęte w punkcie 4 uniemożliwią ich realizację.

   

 6. Jako podmiot danych osobowych mają Państwo prawo do wystąpienia do PROCAM z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania /o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa/; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia danych osobowych – a PROCAM Polska Sp. z o.o. spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.

   

 7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych.

   

 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu:

   

  • Zakończenia udostępniania darmowych publikacji dostępnych na stronie www.zawodagronom.pl,

    

  • niezbędnego dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem,

    

  • Zakończenia prowadzenia przez nas działań marketingowych albo do odwołania zgody na inicjowanie tego typu działań tj. komunikacji marketingowej i reklamowej, w tym zawierających informacje dotyczące oferty handlowej PROCAM oraz informacji fitosanitarnych i innych wiadomości związanych z agrotechniką.

    

 9. Na terenie oddziałów PROCAM Polska Sp. z o.o, ze względów bezpieczeństwa zastosowany jest monitoring wizyjny, który może zawierać dane osobowe podlegające ochronie określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r. Dane zarejestrowane przez system monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 30 dni, w rejestratorach znajdujących się na terenie firmy. Okres ten może zostać wydłużony, w sytuacji, gdy jest to konieczne dla celów dowodowych w postępowaniu prowadzonym przez organy administracji publicznej, firmy ubezpieczeniowe, procedury reklamacyjne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie Twoich preferencji na podstawie zachowań na stronie. Kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies.